Mag er gerookt worden in de auto’s?

Uit oogpunt van frisheid en hygiëne is het niet toegestaan om te roken in de auto’s.

Posted in: Regels